- et tværkommunalt samarbejde

Nyheder

Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) har fuld gang i opkvalificering

15.02.19

Med puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i 2018 og 2019 er JRS med til at opkvalificere ledige indenfor mangelområder. 

I 2018 var fokus på Hotel og Restauration, Social- og Sundhedsområdet, Bygge- og Anlæg samt Transport. 

I 2019 er fokus fortsat på...

Læs mere

De gode historier september 2017

12.10.17

I denne udgave kan du læse om Isbryderordningen for nyuddannede personer med handicap samt hverdagshistorien om Lars, der ikke gav op ift. at få en ny uddannelse, efter han brækkede ryggen i en motorcykelulykke. 

Ungeindsatsen i KKR Sjælland

12.10.17

Jobforum har udarbejdet en rapport om jobcentrenes indsats for unge, der er uddannelses- og aktivitetsparate. Rapportens formål er videndeling og inspiration på tværs af kommunernes jobcentre. Rapporten er blevet til med bidrag fra teamledere af ungeindsatsen, og viser effektfulde projekter samt...

Læs mere

IGU - pulje til kost og logi på AMU kurser langt væk

16.02.17

IGU: Med en ny ansøgningspulje har Udlændinge- og Integrationsministeriet besluttet at yde refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som afholdes langt fra praktikstedet....

Læs mere

Virksomheder er godt tilfredse med samarbejdet med jobcentrene

11.10.16

Tilfredsheden hos virksomhederne med jobcentrene i region Sjælland følger landsgennemsnittet og er steget over de sidste to år. Du kan læse den samlede rapport her 

"De gode historier" - september udgaven

07.10.16

"De gode historier" er udkommet og indeholder mange historier om det rummelige arbejdsmarked. "De gode historier" er et online nyhedsbrev, der sendes til...

Læs mere

Ny pulje - Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

11.08.16

STAR har 8. juli offentliggjort en ny pulje til særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte borgere. Informationsmøder har tilmeldingsfrist d. 17. august og der er ansøgningsfrist til puljen 3. oktober....

Læs mere

IGU klar til brug

11.08.16

På STARs hjemmeside kan man læse mere om Integrationsgrunduddannelsen og kompetenceafklaring for de 18-40 årige nytilkomne borgere i kommunerne. Se STARs hjemmeside. 

Ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet

11.08.16

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice, blev offentliggjort sidst i juni 2016 af Beskæftigelsesministeriet. Den...

Læs mere

Sider