- et tværkommunalt samarbejde

Ungeindsatsen i KKR Sjælland

tor, 10/12/2017 - 16:28 -- anely

Jobforum har udarbejdet en rapport om jobcentrenes indsats for unge, der er uddannelses- og aktivitetsparate. Rapportens formål er videndeling og inspiration på tværs af kommunernes jobcentre. Rapporten er blevet til med bidrag fra teamledere af ungeindsatsen, og viser effektfulde projekter samt samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og på tværs af kommunernes sektorer. Læs Ungeindsatsen i KKR Sjælland