- et tværkommunalt samarbejde
SOSU-klar KKR Sjælland - inspireret af Vordingborg-modellen

I 2018-2019 har Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) - under KKR Sjælland - fået tildelt midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) til at opkvalificere ledige inden for mangelområder. Et af fokusområderne er SOSU. Projektet er inspireret af Vordingborg-modellen på SOSU-området, idet Vordingborg Kommune siden 2016 har kørt et projekt med opkvalificering og tiltrækning af arbejdskraft til SOSU-området med stor succes. Du kan læse om Vordinborg-modellen via nedenstående link. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anette Lyngsø, koordinator i JRS for SOSU-projektet, mobil 42914151 mail: anly@solrod.dk 

Vordingborg-modellen skema 

Vordingborg-modellen kort oversigt

Projektbeskrivelse JRS SOSU

Pjece om SOSU klar Vordingborg

Pjece om SSH Uddannelsen Vordingborg

Pjece om SSA Uddannelsen Vordingborg