- et tværkommunalt samarbejde
Rapporter og analyser
analyse

Læs rapporter og analyser på beskæftigelsesområdet

Ungeindsatsen i KKR Sjælland er afdækket i denne rapport til brug for videndeling og inspiration og skal benyttes som baggrundsmateriale i forbindelse med en politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse. 

På integrationsområdet har Jobforum udarbejdet et Idekatalog til inspiration til jobcentrene for at styrke den lokale og tværkommunale integrationsindsats. 

 

STAR har udgivet analyse af virksomhedernes samarbejde med jobcentrene - og tilfredsheden med jobcentrenes indsats

Virksomhederne er godt tilfredse med jobcentrenes indsats. Kommunerne i region Sjælland følger landsgennemsnittet.