- et tværkommunalt samarbejde
Mangel på arbejdskraft - "Nok til Alle"

I projektet ”Nok til Alle” arbejder de 3 rekrutteringsfællesskaber med at udarbejde metoder til, at borgernes jobmål bliver retvisende på Jobnet CV’et. CV-bogen er et konkret og brugbart materiale til jobcentrene. 

Virksomhedskonsulenter kan bedre og hurtigere udsøge borgere til jobordrer.

Sagsbehandlere kan bedre og hurtigere udsøge til opkvalificering.

Jobcenterchefer kan bedre synliggøre den reelle arbejdskraftreserve inden for mangel områder.