- et tværkommunalt samarbejde
Lovgivning

De nyeste love, bekendtgørelser og vejledninger kan læses på denne side. 

Januar 2020:  Bekendtgørelse om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

                    Bekendtgørelse om lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen 

 
 
                    
                    Bekendtgørelse om førtidspension 
 
                    Bekendtgørelse om seniorpension