- et tværkommunalt samarbejde
JRS - Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland
Rekruttering

De 17 kommuner i region Sjælland er gået sammen om Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland - JRS.

Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. JRS samarbejder med Hovedstadens to rekrutteringssamarbejder - HRS og NRS.  Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter. Mange virksomheder ønsker den tætte kontakt til det lokale jobcenter, og rekrutteringssamarbejdet på tværs af kommunerne og regionerne er en ekstra service til virksomhederne.

Pressemeddelelse fra KKR Sjælland om Jocentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Januar 2020: SOSU projektet støttet af opkvalificeringsmidler fra STAR er afsluttet og har været en stor succes. En opgørelse i september 2019 viste, at 95 havde deltaget i kurset 58,4 % var i job efter 3 mdr., 36 % ønskede ordinær uddannelse inden for området. Flere blev optaget på grundforløb i august, nogle venter til de har fået mere arbejdserfaring. Nogle starter på hovedforløbet i februar. Vi venter pt. på tallene fra de sidste kurser i efteråret. Slagelse og Kalundborg kommune fortsætter SOSU projektet i foråret 2020. 

Februar 2019 Opkvalificering i fuld gang Med puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i 2018 og 2019 er JRS med til at opkvalificere ledige indenfor mangelområder. 

I 2018 var fokus på Hotel og Restauration, Social- og Sundhedsområdet, Bygge- og Anlæg samt Transport. 

I 2019 er fokus fortsat på Social- og Sundhedsområdet og Bygge- og Anlæg. Landbrug og Skovbrug er nyt fokusområde. 

September 2017 Mini-testprojekt om opkvalificering

JRS formandskab og koordinator iværksatte sammen med VEU koordinatorerne en testperiode på en måned, hvor virksomhedskonsulenterne fra de 17 jobcentre skulle melde tilbage, hvis de på virksomhedsbesøg hørte om ønsker om opkvalificering af medarbejdere eller særlige opkvalificeringsønsker til ledige, de ønsker at rekruttere. En arbejdsgruppe har fulgt op på testperioden og vil bringe forslag med tilbage til styregruppen for JRS. 

Maj 2017 Seminar for virksomhedskonsulenter. 

JRS afholdt et seminar for virksomhedskonsulenter i jobcentrene, hvor fokus var rekrutteringssamarbejdet og service overfor virksomhederne, opkvalificering af ledige samt markedsføring af rekrutteringssamarbejdet. Der var god energi blandt deltagerne, der deltog aktivt i drøftelser og workshops, hvor mange gode ideer kom på banen.  De ideer arbejdes der videre med hos JRS formandskab og JRS koordinator.

Oktober 2016 Status for JRS:

Netværket i JRS har indsamlet data i uge 36, 37 og 38, hvor de har talt antal jobordrer for ordinært arbejde samt ud af hvor mange jobordrer, der udsøges kandidater i andre kommuner. Den samlede status viser, at der udsøges kandidater i andre kommuner i 45,7 % af jobordrerne. Det er et rigtig flot resultat, der viser, at jobcentrene er gode til at samarbejde om rekrutteringsindsatsen. 

August 2016. Nyt fra koordinatoren:

Der har været afholdt to møder i foråret 2016 i netværket for JRS. Tilbagemeldingerne fra kontaktpersonerne fra jobcentrene er, at der søges borgere ud fra flere kommuner til ordinære job for at få besat de jobordrer, virksomhederne har samarbejde med jobcentret om. 

Sidst i juni 2016 kom en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet om koordineret tværkommunal virksomhedsservice. Heri fremgår en række arbejdsgange, der på en række punkter minder om arbejdsgangene for JRS. Læs vejledningen.