- et tværkommunalt samarbejde
Beskæftigelse og integration

Beskæftigelse og Integration

 

Beskæftigelse og Integration - Afsluttet projekt under Jobforum

Oktober 2016:

Idékataloget er godkendt og vil blive bragt med ind i det videre samarbejde omkring integration, når repræsentanter fra Jobforum, Region Sjælland og RAR mødes for at drøfte opsamling fra integrationskonferencen d. 8. september. En rapport med opsamling fra besvarelserne ligger ligeledes klar. Projektbeskrivelsen for projektet.  

11. august 2016. Så langt er projektet: 

Efter at have modtaget besvarelser fra kommunerne er der blevet udarbejdet et idékatalog til muligt samarbejde blandt kommunerne på Sjælland. Idékataloget skal til godkendelse i styregruppen d. 22. august, hvorefter den videre proces vil gå i gang.